Det kan du få hjælp til

I forbindelse med indflytningen, vil der blive lavet en vurdering af dine behov, for at finde ud af hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje og træning. Hjælpen revurderes løbende. Ud fra denne vurdering har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende muligheder for, at lave en god døgnrytme og sætte realistiske mål for din pleje.

Træning

Du kan få træning i en afgrænset periode, f.eks. for at bevare eller forbedre dine færdigheder, eller for at genoptræne efter indlæggelse på hospital. Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter tilrettelægger træningen ud fra dine behov. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre eller i din bolig. Kommunen kan også tilbyde vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en henvisning fra din egen læge.

Mad

Du har mulighed for at købe mad, og får udleveret en folder, hvor du kan læse nærmere om tilbuddet. Der er stor mulighed for indflydelse på valg af menu, samt deltagelse i tilberedning af madens fremstilling.

På Kildedalcentret samles mange om fælles måltider og i weekenderne samt ved særlige lejligheder nydes øl, vin og vand, finansieret af fælles beboerkasse.
Pensionister fra lokalsamfundet, pårørende og gæster har mulighed for at købe mad fra cafeteriet, mellem kl. 11.30-12.30 - dette ved forudbestilling. Pårørende og gæster, kan ligeledes ved forudbestilling bestille mad til øvrige måltider.

Tøjvask

Du kan vælge at få vasket tøj på centret mod et månedligt beløb, men du er også velkommen til at få hjælp fra dine pårørende, et vaskeri eller andre.

Klagemuligheder

Du har altid mulighed for at se din aktuelle hjælp i døgnrytmeplanen. Er du ikke tilfreds med den tildelte hjælp, har du mulighed for at klage. Du kan henvende dig til Plejecenterlederen eller sende din klage til Viborg Kommune, Visitation Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. I visitationen kan klagen også modtages mundtligt. Din klage vil blive ændret eller kommunen kan fastholde sin afgørelse, og din klage vil blive sendt videre til Det Sociale Nævn, som er uvildig myndighed, som vil behandle sagen.

Kaldesystem

Det vil være muligt at få udleveret en mobilknap, som du kan aktivere, når du har behov for hjælp. Vi vil sammen med dig, vurdere om du har behov for dette.

Sidst opdateret: 29.09.2017