Praktisk info

Økonomi

Vi opfordrer til, at så mange regninger som muligt betales via betalingsservice. Vi anbefaler også, at du har så få kontanter tilgængelig som muligt. Hvis du eller dine pårørende ikke ser jer i stand til at varetage økonomien, kan der søges hjælp til opgaven.

Fælles sal

Ved særlige lejligheder er der mulighed for at låne fællessalen efter aftale med personale eller ledelse. Fællessalen benyttes også til aktiviteter for beboerne og pensionister fra lokalsamfundet.

Læge og tandlæge

Du har fortsat mulighed for at benytte din egen læge, frisør, fodplejer og tandlæge. Du kan få udleveret en pjece om omsorgstandpleje hos personalet.

Rygning

Kildedalcentret er røgfrit. Du har mulighed for at ryge i din egen bolig, men af hensyn til brandfare, bedes du ikke ryge, hvis du er sengeliggende, medmindre der er andre til stede i boligen. Af hensyn til arbejdsmiljøet på centret bedes du ikke ryge, når personalet skal hjælpe dig i boligen. Vi beder dig lufte grundigt ud inden personalet skal komme.

Takster 2016

Her kan du læse mere om takster på husleje, beboermidler, tøj m.m.

 

Sidst opdateret: 22.08.2017