Sådan samarbejder vi

Målet for vores samarbejde

På Kildedalcentret er der fast tilknyttet plejepersonale, centersygeplejerske og køkkenpersonale, som i tæt samarbejde vil støtte dig i at udvikle og fastholde dine færdigheder og kompetencer. Vi mener det er vigtigt at kunne klare så meget som muligt selv, derfor skal du forsat bidrage med det du kan. På centret er der fællesskab, hvor alle bydes ind til at løse dagens naturlige gøremål.

Kontaktperson

Ved indflytningen får du tildelt en kontaktperson, hvis opgave det er at hjælpe dig i dagligdagen. Det er også kontaktpersonens opgave, at formidle så tæt et samarbejde som muligt mellem dig, dine pårørende og Kildedalcentret.

Livshistorie

Vi vil bede dig skrive din livshistorie evt. i samarbejde med dine pårørende. Det er et godt redskab, så vi kan komme til at kende dig og dine behov. Ud fra disse oplysninger har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for at lave en god døgnrytme og sætte realistiske mål for din pleje. Vi vil ligeledes lave en helhedsbeskrivelse med henblik på så optimal pleje som muligt.

Pårørende

Pårørende er altid velkomne i din bolig og på centret, under hensyntagen til vores daglige rytme.

Læge og tandlæge

Du har fortsat mulighed for at benytte din egen læge, frisør, fodplejer og tandlæge. Du kan få udleveret en pjece om omsorgstandpleje hos personalet.

Sidst opdateret: 22.08.2017