Samtykkeerklæring

Du kan give samtykke til at dine pårørende eller andre må dele oplysninger med plejepersonalet omkring dit forløb, helbredsoplysninger eller andre forhold mens du opholder dig på pleje- og omsorgscentret. Plejepersonalet vil drøfte dette med dig i forbindelse med indflytningen
Sidst opdateret: 07.08.2017